Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Pece na pálenie vápna

Obec Hrušovo kde môžete maketu pece na pálenie vápna vidieť, v minulosti prekvitala práve vďaka kvalitnej surovine - vápencu z ktorého sa vápno pálilo. Pec na pálenie vápna stála v minulosti na okraji obce. Dnes makety pece dominujú centrálnej časti dediny a turisti aj vďaka tejto ukážke spoznávajú minulosť a históriu obce. V Gemeri sa ešte aj dnes vyskytujú kvalitné vápence, ktoré obsahujú viac ako 90 percent uhličitanu vápenatého.

Ľudia poznali hygienické, stavebné a estetické účinky vápna už v dávnej minulosti. Vápno sa používalo pri výrobe malty avšak len na cirkevné stavby a na stavby kaštieľov, kúrií – feudálnych stavieb, „chudoba“ si stavala domy z dreva.

Majstri remesla museli vedieť ukladať vápenec do klenby pece. Na spodnú, nosnú časť dávali ploché kusy, ktoré niesli celú váhu nad sebou. Väčšie kamene posúvali do stredu. Predposlednou fázou bolo ukladanie suroviny do tvaru kupoly, tú potom uzatvorili najväčším kameňom. Oheň horel v peci niekoľko dní a nocí. Vápenkári poznali vypálené vápno podľa toho, že drevo prestalo dobre horieť, biele vápno sa začalo oddeľovať od muriva vápenice a zmenil sa dym. Priemerný vápenkár vypálil do roka 20 pecí, niektorí stihli aj 30. Prácu pri stavbe pece si riadili tak, aby bolo vápno koncom týždňa vypálené. Cez víkend pec vychladla a v pondelok mohli začať s rozvozom. V minulosti mali v obci vápenkári  viac pecí, v jednej sa pálilo, z jednej sa vápno vyberalo a ďalšia sa čistila. Vypálené hotové vápno predávali majstri remesla v okolí ale vozili ho aj na Dolnú zem, kde za utŕžené peniaze kupovali obilie, toto následne predávali domácim občanom. 

Vápno sa začalo používať najmä od vydania Ohňového patentu z roku 1751. Dodatok zákona č. 18 z roku 1848 dával právo vydávať povolenie na pálenie vápna urbariátom a predstavenstvám obcí. Remeslo nahradila priemyselná výroba po 2. svetovej vojne.


 
Hrušovo - maketa pece na pálenie vápna

Hrušovo - maketa pece na pálenie vápna

Hrušovo - maketa pece na pálenie vápna

Hrušovo - maketa pece na pálenie vápna

Hrušovo - oddychová zóna

Hrušovo - oddychová zóna

Hrušovo - oddychová zóna

Hrušovo - oddychová zóna


 
 
Ľudové remeslá - Striežovce - košíky Ján Melich

Ľudové remeslá - Striežovce - košíky Ján Melich

Ručné práce žien zo Striežoviec

Ručné práce žien zo Striežoviec

Zvonica Hrušovo

Zvonica Hrušovo

Zvonica Striežovce

Zvonica Striežovce


 
 

 
ÚvodÚvodná stránka