Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Kyjatice

Erb KyjaticeStarosta:

Slavomír Kujan

Obec Kyjatice
Kyjatice 3
980 54  Rimavské Brezovo


e-mail:  obeckyjatice@gmail.com

web:

tel.: +421 47 56 90 327
        0903 886 710


     Obec Kyjatice je malá ale významná svojou históriou a polohou v čarovnom prírodnom prostredí, prístupná štátnou cestou z Rimavského Brezova (5 km).
História obce sa datuje od 13. storočia.
     V roku 1941 sa začal záchranný archeologický výskum. Profesor Vojtech Budinský - Křička preskúmal 52 žiarových hrobov. V roku 1974 a 1985 bolo odkrytých 192 žiarových hrobov pod vedením PhDr. Václava Furmánka, Csc. Nálezy sú datované do mladšej a neskorej doby kamennej (1100 - 700 pred naším letopočtom). Formy skrinkových a urnových hrobov, nájdené predmety a sekera s tulajou, dlátko, zlomky dýky a iné bronzové predmety boli staršie a súviseli s osídlením Kyjatíc ľudom pilinskej kultúry (1200-1100-1000 před naším letopočtom).

     Z prieskumov je známe, že obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, lovom a chovom zvierat, pracovali ako zruční remeselníci spracúvali bronz. Dokumentujú nám to nájdené úžitkové predmety. Svojich mŕtvych položili na pohrebnú hranicu a spopolnili. Popol umiestnili do urny (keramickej nádoby), položili do vyhĺbenej jamy 100x80 cm, ktorú obložili ploskými kameňmi a pokryli hrob kameňmi v tvare mohyly. Do hrobu vkladali aj iné predmety ako dary. Kamenná skrinka symbolizuje typický hrob kyjatickej kultúry.
     Sídliskové objekty mali základy na kolových konštrukciách. V objektoch sa našli zvyšky obydlia, keramický materiál a stopy ohnísk. Po tomto osídlení ostali iba zvyšky materiálnej kultúry, žiadna písomná zmienka sa nenašla.


 
ÚvodÚvodná stránka